Rubrikbild - Läsplatta lutad mot trave med böcker.

PDF, EPUB eller MOBI – TTRPG:s Henrik reder ut bland digitala verktyg och format för rollspel och tillbehör

Mer och mer rollspelsprodukter, allt från äventyr, kartor och formulär till hela regelböcker levereras idag digitalt. Många producenter skickar med den digitala versionen till de som köper den fysiska utgåvan. OneBookShelf’s DriveThruRPG och dess systersidor Dungeon Masters Guild och Storytellers Vault har i princip blivit branchstandard att använda för publicering och distribution av digitala rollspelsprodukter. De används av såväl hobbyister som stora drakar, som t.ex. Wizards of the coast.

När vi sedan har köpt, fått, hittat en uppsjö av digitala produkter kommer vi förr eller senare fråga oss hur vi på ett smidigt sätt använder dem. Jag tänker göra ett försök att dela med mig av mina tankar och erfarenheter om det i den här texten. Min erfarenhet av Apple är i princip obefintlig så därför kommer jag inte att gå in på det området.


Filformat

PDF

PDF eller Portable Document Format är det i särklass vanligaste formatet som digitala rollspelsprodukter levereras i. Jag vågar påstå att det finns visningsprogram för PDF-filer till i princip alla system där man kan behöva det. Fokus för formatet ligger på layout så oberoende av var du öppnar filen ser den i princip likadan ut. Filerna kan innehålla både grafik och text. Dokumenten kan även innehålla innehållsförteckning, interna och externa länkar, formulär, samt ljud- och videofiler. Formatet stödjer inte omflödningsbar text vilket innebär att texten inte kan anpassas till en mindre skärm. Så, om du vill läsa ett PDF-dokument på t.ex. en mobiltelefon kommer du att behöva zooma och panorerara runt på sidan en hel del. Det är dock inte hela sanningen då det finns PDF-läsare som kan visa texten i så kallat läsläge. Jag kommer att återkomma till det längre fram i den här texten.

EPUB

EPUB eller electronic publication är ett format för e-böcker. Det är främst lämpat för textdokument men det finns visst stöd för innehåll med fast layout som till exempel tecknade serier. Som hos PDF-filerna kan bilder, ljud, videofiler och länkade innehållsförteckningar bäddas in i dokumentet. Formatet har också stöd för att infoga egna bokmärken och anteckningar. EPUB-Formatet möjliggör omflödningsbar text vilket innebär att texten kan optimeras för aktuell bildskärmsstorlek. Att texten är omflödningsbar innebär även att användaren i många epubläsare själv kan påverka typsnitt, typsnittsstorlek, radavstånd samt bakgrundsfärg och kontrast. De flesta e-boksläsare förutom Kindle kan öppna EPUB-filer.

MOBI

MOBI är/var ett format som liknar EPUB och utgör grunden för Amazon’s Kindle-format.


Läsmiljöer

De program jag visar exempel från här är:

  • För Windows: PDF Xchange Editor, Calibre e-book manager.
  • För surfplatta: Xodo PDF reader & Editor, Librera Reader.
  • För läsplatta: Inbyggda visningsprogrammet i KOBO Clara HD.

Läsa på datorn

Ett PDF-dokument ser på gott och ont ut precis som den tryckta versionen. Om t.ex. texten är uppdelad i kolumner på sidan blir det jobbig att läsa den på en datorskärm om man inte kan vända skärmen på högkant. När jag zoomar in sidan så att texten blir läsbar kan jag bara se en del av sidan. Då kommer läsflödet störas av att jag hela tiden måste rulla bilden uppåt och nedåt . Jag har sett enstaka rollspelsböcker som är publicerade med liggande sidformat och då stämmer formen på bildskämen bättre överens med sidformatet. Men även då är det något med bildskärmar som gör att jag inte tycker att de är så lämpade för att läsa böcker på. Min gissning är att det har med sittställning, avstånd till skärmen och skärmens luminans att göra. Den verkliga styrkan tycker jag ligger i möjligheterna att lägga in egna bokmärken och kommentarer som finns tillhands när jag behöver dem och för att snabbt söka efter någon detalj under pågående spel.

Vill man läsa en e-boksfil typ EPUB på en datorskärm rekommenderar jag att man inte maximerar fönstret utan minskar ner det så att hela textraden är i blickfånget. På det sättet kan ögonen söka av textraden på ett bra sätt och läsningen flyter på bra.

PDF-dokument i ståendesidformat visat på datorskärm. Smidig med bokmärken till höger och egna kommentarer till vänster.

PDF-dokument i liggande sidformat.

EPUB-dokument visat på datorskärm.

Läsa på surfplatta

Surfplattan är smidig att ha med sig och kan enkelt vändas till stående format. Då tycker jag att det fungerar jättebra att läsa rollspelsböcker i pdf-format. Precis som på datorn är det enkelt lägga in bokmärken och kommentarer och söka i texten.

I en pdf-läsare som t.ex. Xodo kan jag välja att visa dokumentet i läsläge. Då visas text och bilder på ett flexibelt sätt som är mer anpassat för mindre skärmar. Det gör den mycket lättare att läsa. För det mesta fungerar det jättebra men man måste vara medveten om att det inte blir perfekt. Till exempel kan det vara svårt att skilja på text som t.ex. ligger i en egen sido-ruta och brödtexten på sidan. Jag har också råkat ut för PDF-dokument som fått programmet att låsa sig när jag försökt växla över till läsläge på mobiltelefonen.

PDF-dokument som till stor del består av inscannat material kan bli direkt komiska att se i läsläge. Se exemplet från Cyberpunk nedan.

EPUB-filer går bra att läsa på en surfplatta. Jag kan välja ett typsnitt och textstorlek som passar mig och textflödet anpassar sig fint. Tyvärr så går jag miste om bilder, grafik och layout som bidrar till att förmedla spelets stämning och det visuella intrycket som hjälper mig att snabbt hitta igen ett stycke i boken går helt förlorad.

Sida ur pdf-dokument visad i Xodo

Samma sida ur pdf-dokument i Xodo, här visad i läsläge. Lägg märke till hur text och bild separerats och texten visas ‘omflödad’. Några underliga radbrytningar har smugit sig in men det är fullt läsligt till och med på en mobiltelefonskärm.
Samma sida här som epub. Fullt läsbar oavsett skärmstorlek. Dock förloras hela atmosfären.

Sida ur Cyberpunk.

Xodo’s tolkning av sidan när den visas i läsläge.

Läsa på läsplatta

En läsplatta är vanligtvis mindre och lättare än en surfplatta. Det gör den smidig att ta med och använda var som helst. Läsplattorna har passiva e-bläcksskärmar som är vilsammare för ögonen än surfplattans aktiva LCD-skärm. En annan fördel med läsplattan är dess långa batteritid. Tyvärr har de flesta läsplattor svart-vita skärmar. Det har börjat komma e-bläcksskärmar som kan visa färger men de är inte så vanliga och kvalitén är än så länge omdiskuterad.

Ett annan nackdel för läsplattan i det här sammanhanget är att eftersom den är så optimerad för att visa textdokument, låg vikt och lång batteritid innebär det att den inte har surfplattans processorkraft. Att zooma och panorera i ett PDF-dokument på en läsplatta är direkt plågsamt.

För att läsa böcker och textdokumentet tycker jag att läsplattan är överlägsen surfplattan. Jag kan precis som i PDF-läsare spara bokmärken. Jag kan enkelt välja typsnitt och teckenstorlek som passar mig och kan läsa utan att behöva panorera runt på sidan. Efter att nu ha läst ett antal böcker på läsplatta känns surfplattans LCD-skärm gräll och högljudd att läsa på.

PDF på läsplatta (avfotograferad).

EPUB på läsplatta (avfotograferad)

Sammanfattning (TL;DR)

Som alltid så finns det tyvärr ingen lösning som är bäst till allt. Min slutsats för tillfället blir som följer:

  • Rollspelsböcker i digital form kommer bäst till sin rätt som PDF.
  • PDF är bäst för serier och böcker med bilder och grafik och de visas bäst på en surfplatta.
  • EPUB är bäst för böcker och textdokument och de visas bäst på en läsplatta.

Henrik